About the project

Podaci o rasprostranjenosti čovječje ribice i općenita znanja o ekologiji i biologiji vrste su rijetka usprkos tome što je najprepoznatljiviji predstavnik endemske podzemne faune zbog toga što je vrstu teško promatrati u njenom prirodnom staništu. Takve podatke je iznimno bitno prikupiti kako bi se mogle odrediti i početi provoditi odgovarajuće mjere zaštite.

 

Cilj projekta je poboljšati općenito znanje o vrsti koje će omogućiti da se napravi akcijski plan zaštite čovječje ribice u Hrvatskoj, kao i povećati opću osviještenost lokalnih zajednica i dionika kako bi se uspješno provele mjere zaštite ove vrste.

 

- Utvrditi područje rasprostranjenosti čovječje ribice i osigurati opstanak vrste

- Napraviti znanstvenu podlogu za provođenje dugoročne zaštite

- Napraviti plan otklanjanja razloga ugroženosti čovječje ribice i podzemnih staništa

- Uključiti lokalne zajednice u zaštitu i očuvanje podzemnih staništa

- Zaštititi resurse pitke vode kroz promociju čovječje ribice kao vrste indikatora čiste vode

- Povezati stručnjake i volontere iz Hrvatske i regije kroz edukativne radionice i predavanja

 

 

Aktivnosti:

 

  1. Odrediti najbolji lokalitet za populacijska istraživanja između tri izabrana lokaliteta (Rupećica, Miljacka, Vedrine).
  2. Sakupiti DNA uzorke iz različitih populacija s proučavanih lokaliteta.
  3. Testirati prikupljene uzorke na prisutnost gljivice Batrachochytrium dendrobatidis.
  4. Provesti populacijsko istraživanje (odrediti veličinu populacije i dobnu strukturu, prehranbene navike i dostupnost plijena, kao i potencjalne predatore) i istraživanje ponašanja.
  5. Istražiti i opisati glavne razloge ugroženosti ovih populacija.
  6. Odrediti aktivnosti za dugoročnu zaštitu ovih populacija.
  7. Razviti metodologiju za dugotrajni monitoring čovječje ribice.
  8. Povećati osviještenost lokalnog stanovništva kako bi oni u budućnosti bili uključeni u zaštitu ove vrste.
  9. Osmisliti i publicirati letke te održati edukativne radionice.

 

Projekt podupiru i financiraju sljedeće fondacije:

  

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla