Zaštita čovječje ribice

 

Čovječa ribica je ugrožena zbog ograničenog rasprostranjenja i male veličine populacije. Najveću opasnost za opstanak vrste predstavlja ekonomski razvoj, industrijsko zagađenje, negativan utjecaj čovjeka na podzemna staništa te kolekcionarstvo.

 

Prema IUCN kriterijima ugroženosti vrsta, čovječa ribica je svrstana u kategoriju osjetljive vrste (VU). http://www.iucnredlist.org/details/18377/0

 

 

 IUCN status – Vulnerable (VU):  Globalna kategorija ugroženosti vrste: VU B1+2bc, C2a

 

                                                Regionalna kategorija ugroženosti: VU B1b (iii, iv)

 

CITES -  nema CITES status

 

Drugi internacionalni statusi – Bernska konvencija- Dodatak II.;  EU Direktiva o staništima - Dodatak II. i IV.

 

Državni status – zaštićena je u Sloveniji, Italiji i Hrvatskoj

 

 

 

Joomla templates by a4joomla